RTBS Administrator Sp z o.o. w Radomiu
INFORMACJE
SERWIS
Informacje ogólne

Szanowni Państwo!
Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej >>

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej >>

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania z jej zasobów.


Zarząd RTBS "Administrator" Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 16a
26-600 Radom

tel: 48 384 65 07; 48 384 65 08; 48 384 65 09
tel/fax:
48 362 73 02

e-mail: sekretariat@rtbs.eu

 

Jednostka organizacyjna   Nr wewnętrzny tel.
Sekretariat   111, 112
Windykacja
  109
Księgowość TBS   125
Księgowość Wspólnoty

384 65 16

384 65 44

204, 205, 206

207, 208

Rozliczenie mediów   142, 145
Dział Marketingu   116
Biuro Prawne
  103, 122
Biuro Umów i Zamówień Publicznych  384 65 86 201, 202
Dział lokali mieszkalnych
  132
Dział sprzedaży
  133, 134

Interesantów przyjmujemy w godzinach od 7:30 do 15:30

Zarząd RTBS "Administrator" przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 13:00 do 15:00

 

wytworzył: Administrator (14.05.2009, 12:01)
wprowadził: Administrator (14.05.2009, 12:01)
ostatnia zmiana: brak zmian
zmieniono: brak zmian


[C] 2008 RTBS Administrator Sp. z o.o.  
Zobacz stronę główną BIP